Những yếu tố nào ảnh hưởng tới hứng thú tình dục ở phụ nữ?

Ngạc nhiên thay, tuổi tác không phải là nhân tố ảnh hưởng nhiều tới hứng thú tình dục ở phụ nữ. Một số yếu tố cảm xúc, thể chất và tâm lý có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của phụ nữ về tình dục.
Theo một nghiên cứu ở 3.200 phụ nữ trong suốt 15 năm, việc phụ nữ mất hứng thú với tình dục khi bước vào tuổi trung niên trở đi là một chuyện “hoang đường”.

TS Holly Thomas – Đại học Pittsburg tại một cuộc họp của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ cho biết, khoảng 1/4 phụ nữ đánh giá tình dục rất quan trọng bất kể tuổi tác.

TS. Thomas bật mí nghiên cứu cho thấy số lượng đáng kể phụ nữ vẫn đánh giá cao tình dục ngay cả khi già đi và điều đó không có gì bất thường.

Bà chia sẻ, nếu phụ nữ có thể trò chuyện tâm giao với người bạn đời của mình để đảm bảo quan hệ tình dục cảm thấy hài lòng và thỏa mãn, nhiều khả năng người phụ nữ sẽ đánh giá cao đời sống tình dục ngay cả khi đã già đi.

Ngạc nhiên thay, tuổi tác không phải là nhân tố ảnh hưởng nhiều tới hứng thú tình dục ở phụ nữ. Một số yếu tố cảm xúc, thể chất và tâm lý có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của phụ nữ về tình dục.
Theo một nghiên cứu ở 3.200 phụ nữ trong suốt 15 năm, việc phụ nữ mất hứng thú với tình dục khi bước vào tuổi trung niên trở đi là một chuyện “hoang đường”.

TS Holly Thomas – Đại học Pittsburg tại một cuộc họp của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ cho biết, khoảng 1/4 phụ nữ đánh giá tình dục rất quan trọng bất kể tuổi tác.

TS. Thomas bật mí nghiên cứu cho thấy số lượng đáng kể phụ nữ vẫn đánh giá cao tình dục ngay cả khi già đi và điều đó không có gì bất thường.

Bà chia sẻ, nếu phụ nữ có thể trò chuyện tâm giao với người bạn đời của mình để đảm bảo quan hệ tình dục cảm thấy hài lòng và thỏa mãn, nhiều khả năng người phụ nữ sẽ đánh giá cao đời sống tình dục ngay cả khi đã già đi.

Ngạc nhiên thay, tuổi tác không phải là nhân tố ảnh hưởng nhiều tới hứng thú tình dục ở phụ nữ. Một số yếu tố cảm xúc, thể chất và tâm lý có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của phụ nữ về tình dục.
Theo một nghiên cứu ở 3.200 phụ nữ trong suốt 15 năm, việc phụ nữ mất hứng thú với tình dục khi bước vào tuổi trung niên trở đi là một chuyện “hoang đường”.

TS Holly Thomas – Đại học Pittsburg tại một cuộc họp của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ cho biết, khoảng 1/4 phụ nữ đánh giá tình dục rất quan trọng bất kể tuổi tác.

TS. Thomas bật mí nghiên cứu cho thấy số lượng đáng kể phụ nữ vẫn đánh giá cao tình dục ngay cả khi già đi và điều đó không có gì bất thường.

Bà chia sẻ, nếu phụ nữ có thể trò chuyện tâm giao với người bạn đời của mình để đảm bảo quan hệ tình dục cảm thấy hài lòng và thỏa mãn, nhiều khả năng người phụ nữ sẽ đánh giá cao đời sống tình dục ngay cả khi đã già đi.

Ngạc nhiên thay, tuổi tác không phải là nhân tố ảnh hưởng nhiều tới hứng thú tình dục ở phụ nữ. Một số yếu tố cảm xúc, thể chất và tâm lý có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của phụ nữ về tình dục.
Theo một nghiên cứu ở 3.200 phụ nữ trong suốt 15 năm, việc phụ nữ mất hứng thú với tình dục khi bước vào tuổi trung niên trở đi là một chuyện “hoang đường”.

TS Holly Thomas – Đại học Pittsburg tại một cuộc họp của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ cho biết, khoảng 1/4 phụ nữ đánh giá tình dục rất quan trọng bất kể tuổi tác.

TS. Thomas bật mí nghiên cứu cho thấy số lượng đáng kể phụ nữ vẫn đánh giá cao tình dục ngay cả khi già đi và điều đó không có gì bất thường.

Bà chia sẻ, nếu phụ nữ có thể trò chuyện tâm giao với người bạn đời của mình để đảm bảo quan hệ tình dục cảm thấy hài lòng và thỏa mãn, nhiều khả năng người phụ nữ sẽ đánh giá cao đời sống tình dục ngay cả khi đã già đi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.